Zaznacz stronę

Kto to jest najemca, a kto wynajmujący?

utworzone przez Sty 13, 2017Zarządzanie najmem

Kto to jest najemca? Zastanawialiście się kiedyś, z jakiego powodu pojęcia wynajmujący i najemca są tak często błędnie rozumiane? Dlaczego zdarza się, że nawet osoby zajmujące się nieruchomościami miewają z nimi problem?  Czy wynika to z nieprecyzyjnego prawa, braku wiedzy czy doświadczenia, a może “ułomności” języka polskiego? Kim w końcu jest właściciel nieruchomości, skoro potocznie zarówno on jak i osoba zamieszkująca nieruchomość i płacąca czynsz, ją “wynajmują”? Skomplikowane prawda?

Kto to jest najemca – kwestie językowe

Kto to jest najemca, a kto wynajmujący?

Pytanie kto to jest najemca tylko z pozoru jest banalne

Część “winy” za wszystkie te nieporozumienia można niestety przypisać językowi polskiemu. Jako czasowniki, słowa najmować i wynajmować, są zarówno w pisowni jak i w wymowie bardzo do siebie podobne. Profesor Jan Miodek wyjaśnia, że oba słowa wzięły się od czasownika “jąć”, na którym to rdzeniu powstały także takie słowa jak zdjąć, wyjąć, zająć, pojąć, przejąć. I tak nająć to, jak tłumaczy profesor, “wziąć w czasowe i płatne użytkowanie czyjąś własność”. Wynajęcie natomiast, to “oddanie komuś (…) do czasowego użytkowania pewnej własności za zapłatą”. Zdecydowanie łatwiej jest w języku angielskim, gdzie właściciel to landlord, a najemca to tenant. Słowa te w przeciwieństwie do ich odpowiedników w języku polskim, mają bardziej opisowy charakter. Przykładowo landlord, jest zbitkiem dwóch słów. “Land” oznaczającego ziemię, pole, krainę, ląd i słowa “lord”, oznaczającego władcę lub pana.

Najemca a wynajmujący

  1. Wynajmujący to osoba z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.
  2. Najemca (lokator) najmuje lokal.

Innymi słowy wynajmujący to ten który jest najczęściej właścicielem mieszkania i czerpie zyski z jego wynajmu. Najemca to natomiast osoba, która za pewną miesięczną kwotę płaconą wynajmującemu mieszka w mieszkaniu przez okres określony w umowie wynajmu.

Najemca Wynajmujący
Mowa o lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności Mowa o właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu

Kim jest najemca? Akty prawne na temat najemcy i wynajmującego

Ustawa o ochronie praw lokatorów wyjaśnia różnicę między najemcą, a wynajmującym w następujący sposób:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności;

2)  właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu;

Bardzo pomocne wyjaśnienia znajdziemy także w Kodeksie Cywilnym, w dziale dotyczącym najmu, opisującym prawa i obowiązki obu stron.

Art.659.§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Art. 662. § 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

Art.666.§1.Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

Art. 667. § 1. Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem rzeczy.

Art. 669. § 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

Art. 685. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 687. Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Kto jest najemcą – Podsumowanie

Reasumując zatem, wynajmujący, to osoba która wynajmuje, oddaje w użytkowanie lokal osobie zwanej najemcą, która to ten lokal najmuje i zobowiązana jest uiszczać za niego czynsz. Mamy nadzieję, że wspomniane powyżej kwestie językowe i zacytowane treści aktów prawnych, pomogą w prawidłowym rozumieniu i użytkowaniu pojęć wynajmujący i najemca.

Pomagamy wybrać sprzęt AGD i kupić go najtaniej

Jesteś na etapie wyboru sprzętu AGD do mieszkania lub domu? We współpracy z serwisem Rankingly przygotowaliśmy listę topowych urządzeń. Zobacz które modele pralek czy lodówek będą nie tylko najlepsze, ale także najbardziej niezawodne.

Ciekawe artykuły o  zarządzaniu najmem

Najem okazjonalny

Czym różni się najem okazjonalny od standardowej umowy najmu. Czy warto podpisać taką umowę i czyje interesy zabezpiecza ona w większym stopniu?

Kredyt na mieszkanie na wynajem

Chcesz sfinansować zakup mieszkania na wynajem kredytem. Sprawdź co należy wziąć pod uwagę planując taką inwestycję. Rady naszego eksperta kredytowego.